QARK s.r.o.

Vítejte na webových stránkách společnosti QARK s.r.o. Chomutov, prostřednictvím kterých bychom Vám rádi představili naší společnost a zároveň Vám i nabídli dlouholeté zkušenosti v tak specifickém oboru jakým bezesporu správa nemovitostí tedy bytů a nebytových prostor, určitě je.

 

    Společnost QARK s.r.o. Chomutov vznikla v roce 1994 za účelem Správy, provozu, údržby domovního a bytového fondu Města Chomutov. Od 01.05.1995 společnost spravuje pro své klienty majetek řádově ve stamilionových hodnotách ve městě Chomutov. Od 01.01.1996 společnost QARK s.r.o. získala svou kvalitní prací dalšího významného klienta, Severočeské doly a.s. DNT   Tušimice s celkovým počtem 1894 bytových jednotek a 16 nebytových prostor v lokalitách Chomutov, Kadaň, Tušimice-Prahly, Klášterec nad Ohří.

    Celkem společnost QARK s.r.o. provádí správu, provoz, údržbu 4866 bytových jednotek a 161 nebytových prostor v okrese Chomutov.

    Společnost QARK s.r.o. jako jeden z prvních správců se  úspěšně podílela a vyřešila společně se  SD a.s. DNT  Tušimice problém privatizace (prodeje) bytů do osobního vlastnictví dle zák. č. 72/94 Sb. a tím související problematiku se vznikem Společenství vlastníků jednotek. Od roku 1997 spravuje společnost QARK s.r.o. z výše jmenovaného počtu bytových jednotek již 86 Společenství vlastníků jednotek v okrese Chomutov.

    V současné době k naší společnosti přecházejí již vzniklá SVJ z privatizovaného majetku (bytů) Města Kadaň, Chomutov a Jirkov. Pro zvládnutí takového množství bytových jednotek v potřebné kvalitě má společnost QARK s.r.o. zřízená pracoviště :

-    lokalita Chomutov, Jirkov :                                           ul. Na bělidle 851, Chomutov

-    lokalita Kadaň, Klášterec n./ Ohří, Tušimice – Prahly :    Na Podlesí 1639 , Kadaň

Každé pracoviště má  zajištěno zázemí s kvalitním počítačovým a programovým vybavením, s potřebným počtem zaměstnanců na patřičné odborné úrovni, vedené dlouholetými zkušenými provozními řediteli.